Ba?n DDo^` SA`I GO`N - Cartes de SAIGON

Plan de la ville de SaiGon - 1799
Brun & Dayot .
(#) (#)

Ba?n ddo^` phu? Ta^n Bi`nh
Tra^`n (Nguye^~n) va(n Ho.c, 1815 .
(#)

Plan de SaiGon - 1861 (1/40000) .
(#)

Ba?n ddo^` ddo^ tha`nh SA`I GO`N,
nha` xua^'t ba?n Khai Tri', Sa`i Go`n, 1966

Qua^.n 3, xa~ Ta^n So+n Ho`a Qua^.n 1, 3, xa~ Phu' Nhua^.n
(#) (#)
(#) (#)
Qua^.n 5, 6, 7, 8 Qua^.n 2, 4, xa~ Ta^n Qu'i DDo^ng

Ho.a ddo^` ddo^ tha`nh SA`I GO`N,
Sa`i Go`n, 1966

(#)
8 Qua^.n no^.i tha`nh

SAIGON facilities map,
MACV-J2, 1969
(#)

tha`nh pho^' HO^` CHI' MINH,
nha` xua^'t ba?n tha`nh pho^' Ho^`chi'Minh, 1981

tha`nh pho^' HO^` CHI' MINH (1/20000),
nha` xua^'t ba?n Ngoa.i Va(n, Ha` No^.i, 1982

Qua^.n 11, Ta^n Bi`nh Qua^.n 3, 10, Phu' Nhua^.n, Bi`nh Tha.nh
(#) (#)
(#) (#)
Qua^.n 6, 8 Qua^.n 1, 4, 5

tha`nh pho^' HO^` CHI' MINH, ddi.a ly' tu+. nhie^n, 1:100000,
cu.c Ba?n ddo^`, 1987
Cu? Chi Ho'c Mo^n Thu? DDu+'c
(#) (#) (#)
(#) (#) (#)
No^.i Tha`nh Nha` Be`, Ca^`n Gio+`

tha`nh pho^' HO^` CHI' MINH (1:17000, 1:20000, 1:200000),
nha` xua^'t ba?n ba?n ddo^`, 8/1997, 12/1997
Cu? Chi, Ho'c Mo^n No^.i Tha`nh Nha` Be`, Ca^`n Gio+`
(#) (#) (#)
Ta^n Bi`nh Phu' Nhua^.n Bi`nh Tha.nh Qua^.n 2
(#) (#) (#) (#)
(#) (#) (#) (#)
Ta^n Bi`nh, 6 5, 8, 10 va` 11 1, 3, 4 va` 7 2 va` 7

Qua^.n Ta^n Bin`h Qua^.n Go` Va^'p, Bi`nh Tha.nh
(#) (#)
(#)
Qua^.n 5, 10, 11 Qua^.n 1, 2

Sai` Go`n la` tha`nh pho^' ddu+o+.c co' nhie^`u ba?n ddo^` nha^'t . Co' the^? xem the^m :


Ba.n muo^'n xem ba?n ddo^` Little Saigon ("Sa`i Go`n nho?") ? dda^y na`y !
Et un plan (d'accès) de Little Saigon ? Cliquez ici !