Clochers & Lieux de culte


église / nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ( Sacré-Coeur ) ( chánh toà ) Phan Thiêt Bình Thuân VN 11-11-2013 80.trandat

Last updated : Sun, 07 Feb 2016 23:17:53 +0100