Clochers & Lieux de culte


église / nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ( Sacré-Coeur ) ( chánh toà ) Phan Thiêt Bình Thuân VN 11-11-2013 80.trandat

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 22:15:12 +0200