Clochers & Lieux de culte


église / nhà thờ ( giáo xứ Bình Tạo ? ) thành phố Mỹ Tho Tiền Giang VN 5-3-2015 Lôc

Last updated : Mon, 01 Mar 2021 00:58:20 +0100