Clochers & Lieux de culte


église / nhà thờ giáo xứ Tín Đức - Maria Nữ Vương ấp Tân Thuận - xã Bình Đức - huyện Châu Thành Tiền Giang VN 5-3-2015 Lôc

Last updated : Mon, 01 Mar 2021 00:18:06 +0100