Clochers & Lieux de culte


cathédrale / nhà thờ chính tòa Thánh Tâm / Sacré-Coeur Ban Mê Thuột Đắk Lắk VN 30-1-2016 TKS

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 21:56:15 +0200