Clochers & Lieux de culte


nhà thờ / église An Thới / Ki Tô Vua / Christ-Roi Phú Quốc / An Thới Kiên Giang VN 20-1-2016 TKS

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 21:56:17 +0200