Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Thánh đường Giáo xứ Phanxicô Xavie / Saint-François-Xavier Huế Thừa Thiên VN 12-3-2010

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 21:56:43 +0200