Clochers & Lieux de culte


statue / tượng đài Chúa Kitô Vua Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu VN 12-11-2016

statue / tượng đài Chúa Kitô Vua Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu VN 27-1-2019 TNMT

statue / tượng đài Chúa Kitô Vua Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu VN 19-2-2019

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 21:58:20 +0200