Clochers & Lieux de culte


  Tu Viện Phanxicô Cù Lao Giêng
église paroissiale / nhà thờ giáo xứ Cù Lao Giêng Tân Mỹ, Chợ Mới / Cù Lao Giêng An Giang VN 29-1-2018 TKS

Last updated : Mon, 02 Mar 2020 16:38:56 +0100