Clochers & Lieux de culte


nhà thờ giáo xứ / église paroissiale Vũng Tàu Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu VN 8-11-2008

nhà thờ giáo xứ / église paroissiale Vũng Tàu Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu VN 11-2-2016 TKS

Last updated : Sun, 11 Aug 2019 22:01:33 +0200