nhà thờ An Bình - Dĩ An - Bình Dương - VN

20 Mầu Nhiệm Mân Côi


5 mầu nhiệm Sự Vui 5 mầu nhiệm Sự Mừng 5 mầu nhiệm Sự Thương 5 mầu nhiệm sự sáng [ 2002 ]
    Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan
    Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana
    Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối
    Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi
    Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể
5 mầu nhiệm Sự Vui 5 mầu nhiệm Sự Mừng 5 mầu nhiệm Sự Thương 5 mầu nhiệm sự sáng [ Gioan Phaolô 2 thêm 10/2002 ]

Last updated : Thu, 01 Dec 2016 13:08:03 +0100
cảm ơn anh Tín