Mục-kiền-liên / Moggallāna / 目犍連 ( ??? )


 chùa chùa Phước Hậu - Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão - - VN
 chùa chùa Tôn Vân - Cần Giuộc / Mỹ Lộc - Long An - VN
 chùa Vạn Hạnh - Sài Gòn / Tân Bình - VN  chùa

Last updated : Fri, 19 Mar 2021 00:23:57 +0100