pagode Khải Đoan - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk - VN

Thập Bát La hán / 十八羅漢


La Hán Thám Thủ / 探手羅漢 La Hán Khoái Nhĩ / 挖耳羅漢 La Hán Bố Đại / 布袋羅漢

Last updated : Mon, 02 Mar 2020 16:52:14 +0100
Toutes les photos par TKS/2019